Aula P2
Aula P2
Aula P1
Aula psicomotricitat
Menjador
Compartir en:

Llar d'infants Mare de Déu de Fàtima

Año de apertura: 
1978
Grado Educativo: 
0 - 3 Infantil
Barcelona

Els objectius de la llar d’infants Mare de Déu de Fàtima són:

Atendre les necessitats bàsiques dels infants (afectives, emocionals, alimentació, higiene, i descans).
Treballar per un desenvolupament global de totes les capacitats dels nens i les nenes.
Oferir a l’infant un ambient ric i estimulant on trobi l’estabilitat i confiança per anar evolucionant.

Oferir a l’infant diferents instruments d’aprenentatge: observació, experimentació, imitació i manipulació,… per tal d’afavorir el coneixement d’ell mateix i del seu entorn

Respectar les característiques individuals, fomentant els drets i la llibertat dels infants.
Facilitar totes aquelles situacions educatives que ajudin a l’adquisició progressiva de l’autonomia personal.
Promoure la màxima cooperació família-escola per tal d’aconseguir un clima òptim per a tothom.
Sensibilitzar els infants en el coneixement del seu entorn més proper per tal d’ampliar la descoberta social, cultural i natural.
Millorar la formació individual i col·lectiva mitjançant el treball en equip.
Mantenir un nivell de formació permanent que garanteixi un servei de qualitat, innovador i que respongui a les necessitats reals de totes les parts implicades.
Formar per la pau, la cooperació i la solidaritat com a valors cristians.

Tots aquests objectius es desenvolupen a través de tres àrees comuns:

1.- Identitat i autonomia personal
2.- Medi físic i social
3.-Comunicació i representació

  Opiniones de Llar d'infants Mare de Déu de Fàtima

¿Conoces Llar d'infants Mare de Déu de Fàtima?

Tu opinión o recomendación puede ser muy útil para otros padres que busquen escuela infantil.

Dar mi opinión

  Servicios del centro

0-3 años
0 - 3 años
Amplias Instalaciones
Amplias Instalaciones
Casal Verano
Casal Verano
Servicio cocina propia
Cocina Propia
Servicio comunicacion familias
Comunicación Familias
Económico
Económico
Excursiones
Excursiones
Fácil Acceso
Fácil Acceso
Patio Soleado
Patio Soleado
Personal Titulado
Personal Titulado
Psicomotricidad
Psicomotricidad
Salida de Emergencia
Salida de Emergencia

  Otros detalles de Mare de Déu de Fàtima

Capacidad: 
60
Matrícula: 
No indicado
Mensualidad: 
100 - 200 €
Titularidad: 
Privado
Horario: 
De 8:00 a 18:00

  Ubicación