Escola Bressol Petits - 1
FlyerPetits
Escola Bressol Petits - 3
Escola Bressol Petits - 4
Exterior70m2
Escola Bressol Petits - 6
Experimentem
Number one!
Winter
Winter Activity
Compartir en:

Escola Bressol Petits

Grado Educativo: 
0 - 3 Infantil
Barcelona

L’Escola Bressol Petits és una escola privada reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, situada al barri de l’eixample dret de Barcelona. Som una escola petita i familiar que acull nens i nenes de 0 a 3 anys. A Petits cada infant és tractat segons les seves particularitats. En tot moment, respectem els seus ritmes d’aprenentatge i d’autonomia i és a partir d’aquest punt que anem treballant en el seu desenvolupament cognitiu i emocional. Som un equip educatiu jove i amb experiència en la cura i l’educació dels infants. Som conscients de la importància dels primers anys en el desenvolupament integral dels nens i les nenes i és per això que comptem amb un personal compromès amb la seva educació. Som una escola bilingüe on es parla anglès i català però sempre respectant les llengües maternes dels nostres alumnes. Considerem que la millor manera d’aprendre una llengua és fer-ho com a casa, és a dir, integrant-les en el dia a dia del Petit. Per aquest motiu, a cada aula hi ha dos referents, un que parla en català i l’altre que parla en anglès aconseguint així, que les dues llengües per igual estiguin presents en el desenvolupament dels nens i les nenes. __________________________________________________ La “Escola Bressol Petits” es una escuela privada reconocida por el “Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”, situada en el barrio del ensanche derecho de Barcelona. Somos una escuela pequeña y familiar que acoge niños y niñas de 0 a 3 años. En Petits tratamos a cada niño/a según sus particularidades. En todo momento, respetamos sus ritmos de aprendizaje y de autonomía y es a partir de este punto que vamos trabajando en su desarrollo cognitivo y emocional. Somos un equipo educativo joven y con experiencia en el cuidado y la educación de los niños/as. Somos conscientes de la importancia de los primeros años en el desarrollo integral de los niños y las niñas y es por eso que contamos con un personal comprometido con su educación. Somos una escuela bilingüe donde se habla en inglés i catalán pero siempre respetando las lenguas maternas de nuestros alumnos. Consideramos que la mejor manera de aprender una lengua es hacerlo como en casa, es decir, integrándolas en el día a día del Pequeño. Por este motivo, en cada aula tenemos dos referentes, uno que habla en catalán y el otro que habla en inglés consiguiendo así, que las dos lenguas por igual estén presentes en el desarrollo de los niños y las niñas. La lengua vehicular del centro es el catalán pero siempre respetando las lenguas maternas de nuestros alumnos. También creemos importante que los alumnos se familiaricen con la lengua inglesa por el peso que tiene en la sociedad actual; la trabajamos de manera integrada en las actividades programadas, dirigidas por una educadora especializada que será su referente, y con el acompañamiento de la tutora.

  Opiniones de Escola Bressol Petits

¿Conoces Escola Bressol Petits?

Tu opinión o recomendación puede ser muy útil para otros padres que busquen escuela infantil.

Dar mi opinión

  Servicios del centro

0-3 años
0 - 3 años
Salida de Emergencia
Salida de Emergencia
Natación
Natación
Patio Soleado
Patio Soleado
Permanencias
Permanencias
Personal Titulado
Personal Titulado
Plástica
Plástica
Psicomotricidad
Psicomotricidad
Servicio de Cunas
Servicio de Cunas
Ticket Guardería
Ticket Guardería
Música
Música
Lactancia
Lactancia
3-6 años
3 - 6 años
Amplias Instalaciones
Amplias Instalaciones
Biblioteca
Biblioteca
Bilingüe
Bilingüe
Casal Verano
Casal Verano
Servicio cocina propia
Cocina Propia
Servicio comunicacion familias
Comunicación Familias
Inglés
Inglés
Económico
Económico
Escuela padres
Escuela Padres
Excursiones
Excursiones
Extraescolar
Extraescolar
Huerto / Granja
Huerto / Granja

  Otros detalles de Petits

Capacidad: 
33 niños/as
Matrícula: 
100 - 200 €
Mensualidad: 
No indicado
Titularidad: 
Privado
Horario: 
Acogida mañanas: De 7 a 9am Horario escolar: 9am a 17.30h Acogida tardes: 17.30 a 20.30