Escola Bressol Giravolt - 1
Compartir en:

Escola Bressol Giravolt

Grado Educativo: 
0 - 3 Infantil
Barcelona

L´escola GIRAVOLT té un caràcter plenament educatiu i es treballa constantment per tal d´oferir una escola de qualitat als infants.
Es tracta d´oferir als nens i a les nenes un conjunt d´experiències educatives que promoguin el seu desenvolupament i aprenentatge. Aquestes experiències no suplanten la funció educadora de la família, sinó que compartim la responsabilitat d´assolir el desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats: afectives, cognitivo-lingüístiques, de relació, motrius.
A la nostra escola tenim present el principi d´atenció a la diversitat dels nostres alumnes, oferint a cadascun d´ells els reptes i ajuts que necessiten per tal d´aprendre i desenvolupar-se equilibradament.
Els nens i les nenes són els protagonistes principals i els participants actius en la tasca de l´educació. És l´infant qui aporta els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les experiències que viu en altres contextos. Amb la participació activa dels educadors, amb el seu afecte i acceptació, s´acompanya a l´infant, des de l´escola, pel llarg camí de fer-se gran.
La nostra escola ofereix:

 1. Una escola que afavoreix el benestar de l´infant
 2. Una escola que afavoreix el desenvolupament dels infants pel que fa a l´equilibri personal, cognitiu i social
 3. Una escola que motiva als nens i a les nenes i els ajuda que trobin sentit a allò que se li proposa
 4. Una escola on es facilita l´exploració, el descobriment i la comprensió dels nous continguts, així com el seu ús autònom, de manera progressiva
 5. Una escola que potencia la interacció entre els infants i infant-adult, com a font de socialització, d´individualització i de desenvolupament cognitiu
 6. Una escola que treballa per uns valors de solidaritat, tolerància, respecte pels altres, col.laboració i responsabilitat
 7. Una escola que contribueix a que l´infant es senti segur de sí mateix, valorant els seus progressos i desenvolupant així, una bona autoestima

Els nostres principis d´intervenció són:

 • Partim del nivell de desenvolupament dels alumnes
 • Assegurem la construcció d´uns aprenentatges significatius
 • Contribuïm a l´aprenentatge autònom
 • L´afectivitat és un pilar fonamental, per tant, la tenim sempre present, en el dia a dia amb els nens i les nenes
 • Contribuïm a que l´alumne, a partir d´experiències properes i vivencials,  construeixi el seu aprenentatge escolar
 • Ajudem a l´infant a desenvolupar la seva creativitat i les seves possibilitats de prendre iniciatives, fomentant un esperit crític i personal

 

  Opiniones de Escola Bressol Giravolt

¿Conoces Escola Bressol Giravolt?

Tu opinión o recomendación puede ser muy útil para otros padres que busquen escuela infantil.

Dar mi opinión

  Servicios del centro

0-3 años
0 - 3 años

  Otros detalles de Giravolt

Capacidad: 
No indicado
Matrícula: 
No indicado
Mensualidad: 
No indicado
Titularidad: 
Privado
Horario: 
Obertura centre dill a div / 7:30 - 18:00