Dessi Ariño Fernández

Datos básicos

  • 25 años
  • Barcelona
  • Barcelona
Carta de presentación

Me llamo Dessi, tengo 25 años y me encanta la profesión que he escogido, porque puedo ser yo 100 por 100. 
Mi vocación es acompañar, ayudar, guiar y orientar a todo aquel colectivo que lo necesite pero siento predilección por aquellas personas/niños/adolescentes que se encuentran en situaciones de desventaja y riesgo social.

Carta de recomendación:

Jo, Alexia Cañamares Sanz amb DNI 43561933w com a coordinadora de l’àrea d’infància, adolescència i famílies de la Fundació Pare Manel, certifico que:
Na Dessireé Ariño Fernández amb DNI 43561467L ha estat realitzant pràctiques de Pedagogia al Centre Obert Muntanyès durant el curs 2019-2020 i ha treballat juliol i agost als casals d’estiu que es realitzen.
El seu treball durant les pràctiques i el casal d’estiu al Juliol i l’Agost ha consistit en:
● Participar en la dinàmica del Programa de Reforç Escolar
● Intervenció directa a les tardes del Centre Obert
● Intervenció directa al casal d’estiu
● Fer un seguiment pedagògic a un dels nens/es que participen en el programa (adaptació
de materials, reunions de coordinació amb educadors referents, amb tutors escoles,
avaluació del seu procés)
● Col·laboració amb altres referents, de les diferents tasques a realitzar per el bon
funcionament del projecte.
● Conèixer diferents estratègies d’intervenció
● Detectar les necessitats, diferents indicadors de risc d’exclusió social
● Aprofundir en la mediació i acompanyament de grups
● Treballar la capacitat d’anàlisis de la realitat
● Aprofundir en l’elaboració de PEIS
Durant la seva estada a la FPM ha demostrat tenir capacitat per establir vincles comunicatius amb nens/es i joves, capacitat de treball en equip i de coordinació amb diferents professionals, capacitat per aportar propostes i iniciatives pedagògiques innovadores en l’àmbit socioeducatiu de la formació i capacitat d’aprenentatge i responsabilitat amb les funcions a realitzar.
Volem destacar el seu interès per totes les activitats realitzades durant el seu pas per l’entitat i la proactivitat i compromís que ha mostrat en tot moment.
I perquè així consti a petició de la interessada, signo aquest informe
Alexia Cañamares Sanz Barcelona, 16 d’octubre del 2020

Formación

Esta información solo puede ser consultada por escuelas infantiles

Contacto y CV

Esta información solo puede ser consultada por escuelas infantiles

Identifícate

Si ya tienes tu escuela registrada, inicia sesión.
Sino, regístrate como escuela infantil para acceder a todos los perfiles laborales.

Iniciar sesión  ó   Regístra tu escuela